May 5, 2023

Egyáltalán, ki szeretne agygép interfészt?

Az agy-gép interfészekkel (BMI) kapcsolatos etika alapos elemzése, amely magában az iparágban hiányzik. Általánosságban elmondható, hogy etikai tanulmányok jellemzően nem léteznek a technokrata/transzhumanista iparban, mert akadályozzák a technológia fejlődését. A technokraták azért találnak ki, mert lehet, nem azért, mert bizonyítottan szükség van rá.