Bad Boy Orban: Magyarország nem hajlandó meghajolni az EU birodalmi technokráciája mellett

Wikimedia Commons
Kérjük, ossza meg ezt a történetet!
Az Európai Uniót a háromoldalú bizottság politikái és korai tagjai hozták létre, tehát nem meglepő, hogy ma technokráciának hívják. Magyarország az egyetlen nemzet, amely ezt valóban megérti, és ez észlelhető veszélyt jelent az EU technokratáira. ⁃ TN szerkesztő

Brüsszel attól tart attól, hogy Magyarország meghajoljon a császári technokrácia meghajlása iránt.

Az EU-t irányító politikai szervezet szerint Magyarország idegengyűlölő, tekintélyelvű társadalommá vált. A magyar kormányt és különösen Orban Viktor miniszterelnököt folyamatosan elítélik az EU-értékek állítólagos megsértése miatt. A mainstream nyugati média felvette az üzenetet, hogy rendben van Magyarország gyűlölése. Azt a benyomást keltik, hogy Magyarország totalitárius és gonoszul antiszemita társadalom, amelyben a rendszer kritikusait elnémítják, és a kormány uralja a médiát.

Felszólítja Magyarország kiutasítását az EU-ból, az EU-támogató hangok révén az EU-ban Gyám és másutt egy olyan intolerancia-kilátást tükröznek, amely egyre növekszik a brüsszeli oligarchia területén. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjai nemrégiben egy állásfoglalásról szavaztak, amely szerint a magyarországi helyzet az uniós értékek „egyértelmő veszélye a súlyos megsértésnek”.

A magyar kormány felmondása gyakran indokolt azzal, hogy ez egy olyan nemzet, amely megtagadja annak a migrációs politikának a folytatását, amelyet Angela Merkel német kancellár ténylegesen a kontinensre gyakorolt. A „Kick Hungary of the EU” lobbiban hivatkozott egyéb magyar bűn egy új törvény, amely megnehezíti a nem kormányzati szervezetek életét, amelyet Soros George finanszíroz.

A Magyarország elleni kampánynak azonban valójában kevés köze van az Orbán kormány által elfogadott közelmúltbeli politikákhoz. Már csaknem egy évtizede a nyugat-európai magyar kritikusok felszólítják az ország kiutasítására az EU-ból. Ezt a magyar ellenségeskedést élénken demonstrálták az Európai Parlamentben a 2012 januárban tartott vita során. A vita címmel "A legújabb politikai fejlemények Magyarországon", az Európai Bizottság (EK) által a különféle közelmúltbeli magyar törvényekkel kapcsolatos aggodalmakra reagálva szervezték meg. A Bizottság követte aggodalmait azzal, hogy jogsértési eljárást indított Magyarország ellen három kérdésben: a nemzeti központi bank függetlensége; a bírók nyugdíjkorhatárát; és az adatvédelmi hatóság függetlensége. Legalábbis külsőleg ez a vita vitatottnak tűnt viszonylag rutin technikai kérdésekkel kapcsolatban; de a vita kibontakozása után világossá vált, hogy a főszereplőket valójában nagyon különböző látomások osztják és motiválják a legjobb értékek szempontjából.

A vita elõtt az Europhile média kommentárai a magyar kormányt és annak nemrégiben elfogadott alkotmányát - az Alaptörvényt - súlyos kihívásokként választották ki az EU világi, demokratikus, liberális értékei számára. Rossznak, sőt veszélyesnek tekintették azt is, hogy az alkotmány hivatkozik a magyar nemzeti és keresztény hagyományokra. Az ilyen érzelmek felszabadíthatták az 1940-ek idegengyűlölő nacionalizmusát, amelyről azt mondták, hogy az EU úgy vélte, hogy lemaradt.

José Manuel Barroso, az EK akkori elnöke megszólalta a vitát. A magyar kormánnyal szemben fennálló különbségeit „rendkívül érzékeny kérdésként” jellemezte, ahol úgy gondolom, hogy értékeknek tisztában kell lenniük. Nem tisztázta, hogy mely értékek vannak tétben; azonban a következtetés egyértelmű volt, hogy a magyar törvények és új alkotmányuk megsértette az európai értékeket.

A vita során az előadó előadója elítélte a magyar kormányt. A flamand belga politikus, Guy Verhofstadt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport vezetője, felszólalt a szót, hogy elítélje Magyarországnak az európai értékekkel szembeni viszonyt. Figyelmeztette, hogy itt inkább a tét van, mint a technikai kérdésekkel - fenyegetik az EU felépítésének alapelveit - mondta. Bejelentette:

„Itt szükség nem a technikai kérdésekről szóló vita, ahogyan az év elején volt. Ez a [magyar] alkotmány és a bíboros törvényeknek a szerződés 2. Cikkében rögzített európai értékeknek való megfelelésének ellenőrzéséről szól: a demokrácia, a jogállamiság, a vallás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága és így tovább. ”

Verhofstadt követelte, hogy az EU Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága készítsen jelentést a magyar kormány cselekedeteiről annak megállapítására, hogy „fennáll-e egyértelmű kockázat vagy súlyos megsértés az értékeinkben”. Az „értékrendünk” kifejezés azt a gondolatot váltotta ki, hogy életmódunk nagyon különbözik az „övétől”.

Ennek a követelésnek a furcsa jellege - hogy az EU egyik tagállamának, egy szuverén nemzetnek az értékeit rendőrségnek kell tartania - észrevétlenül hagyta, vagy legalábbis nem vette észre. Az értékrend-fenntartás iránti igény azt sugallta, hogy az EU sokat elismert sokszínűség ünnepe nem vonatkozik az értékek országhatárokon átnyúló eltérő megközelítésére. Az értékek sokszínűségének toleranciáját, amely történelmileg a liberális gondolkodás központi eleme volt, egyértelműen nem tartották fontosnak Magyarországot elítélők.

Az Orban kritikájának némelyikét nyíltan ellenséges nyelven fogalmazták meg, mint a Verhofstadt által alkalmazott legalista zsargon. Daniel Cohn-Bendit, a Zöldek és az Európai Szabad Szövetség elítélte Magyarországot és előadta Orbannak, hogy „azért vagyunk itt, hogy elmondjam nektek, hogy Hugo Chavez, Fidel Castro és az összes többi totalitárius autoritárius kormány irányába haladunk”.

Távolítsa el az összes heves beszélgetést és az alapvető értéket a tét között Az EU technokratia és Magyarország a nemzeti szuverenitásé. A szuverenitás ideálja közvetlenül megkérdőjelezi az EU technokráciájának tekintélyét. Éppen ezért azokat, akik támogatják a nemzeti függetlenséget és a népszuverenitást, gyakran vádolják az idegengyűlölet bűncselekményében. Az EU szempontjából valóban megbocsáthatatlan az, hogy a magyar kormány megtagadja a neokolóniát támogató szerepet az EU birodalmi drámájában.

Olvassa el a teljes történetet itt ...

Feliratkozás
Értesítés
vendég

0 Hozzászólások
Inline visszajelzések
Az összes hozzászólás megtekintése